Tên miền: HPU.vn

Ngày đăng ký: 2016-06-15 10:39:31

Ngày hết hạn: 2017-06-15 10:39:31

Thời điểm thông báo gia hạn qua email: 2017-06-10 20:55

Email thông báo: doanhau@*.vn

Email nhận thông báo: dungdvbr@*.com